Autor Wątek: Regulamin forum  (Przeczytany 10896 razy)

Offline Mężczyzna Hipek

  • Użytkownik forum
  • Wiadomości: 4831
  • Miasto: Warszawa
  • Na forum od: 18.08.2011
    • Hipcia i Hipek
Regulamin forum
« 2 Paź 2017, 09:58 »
REGULAMIN FORUM ROWEROWEGO PODROZEROWEROWE.INFO

Postanowienia ogólne
1. Rejestracja na forum rowerowym podrozerowerowe.info, zwanym dalej „forum”, jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Celem forum jest wymiana doświadczeń rowerowych, w szczególności dzielenie się wrażeniami z podróży rowerowych oraz poradami dotyczącymi sprzętu rowerowego. Tematy, które nie są bezpośrednio związane z zagadnieniami rowerowymi, omawiane są w odrębnym dziale.
3. Użytkownicy forum, zwani dalej „użytkownikami”, zobowiązani są respektować tematykę forum, poza miejscami wyraźnie wskazanymi jako przeznaczone do dyskusji na inne tematy.
4. Przez użytkownika należy rozumieć każdą osobę, która jest zarejestrowana na forum.
5. Administracja forum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i materiały umieszczane przez użytkowników.
6. Użytkownicy są odpowiedzialni za swoje wypowiedzi i działania na forum.
7. Forum organizuje imprezy o charakterze integracyjnym, których zasady przeprowadzania określają odrębne regulaminy.
Pisanie wiadomości i zakładanie wątków
8. Wiadomości powinny być pisane w języku polskim, bez błędów językowych.
9. Wiadomości należy pisać w sposób staranny i przejrzysty, w szczególności:
a) treść wiadomości powinna być związana z tematem wątku, w którym jest zamieszczana,
b) należy unikać pisania kolejno dwóch lub więcej wiadomości,
c) należy unikać nadużywania różnych kolorów i rozmiarów czcionek.
10. Wiadomości nieprawidłowe, w szczególności niepoprawnie wpisane, niedbałe, z błędami ortograficznymi lub niezrozumiałe, mogą być usuwane lub edytowane przez administrację forum.
11. Wątek należy umieszczać w przeznaczonym dla niego dziale forum.
12. Wątek należy zatytułować w sposób wskazujący na zagadnienie, którego będzie dotyczył.
13. Przed dodaniem nowego wątku należy przeszukać forum i sprawdzić, czy nie istnieje taki sam lub podobny wątek – w takim przypadku należy dopisać swoją wiadomość w istniejącym wątku.

Edycja i usuwanie wiadomości
14. Zamieszczanie wiadomości na forum jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na rozpowszechnianie, cytowanie lub powielanie tych wiadomości wraz z nazwą użytkownika we wszystkich działach forum oraz w jego bazach danych. Zgoda, o której mowa w przepisie, nie podlega odwołaniu.
15. Wiadomości użytkownika są gromadzone w bazie danych forum i będą publikowane tylko i wyłącznie w ramach forum.
16. Likwidacja konta użytkownika nie stanowi podstawy do usunięcia wiadomości umieszczonych na forum w trakcie korzystania z forum przez tego użytkownika. W razie ich usunięcia, użytkownik wyraża zgodę na przywrócenie wiadomości  z bazy danych forum.
17. Użytkownik może edytować swoje wiadomości i tytuły założonych przez siebie wątków, a także usuwać swoje wiadomości w czasie 24 godzin liczonym od momentu zamieszczenia wiadomości lub założenia wątku.
18. Edycja wiadomości, których czas edytowania określony w pkt 17 upłynął, jest możliwa tylko za zgodą administracji.
19. Użytkownik może wystąpić do administracji forum z wnioskiem o usunięcie swoich dotychczasowych wiadomości. Decyzja administracji w tej sprawie jest ostateczna, a użytkownik nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.

Czynności zabronione i kary
20. Czynnościami zabronionymi są:
a) nieprzestrzeganie regulaminu forum,
b) rejestracja na forum pod więcej niż jedną nazwą,
c) obrażanie innych użytkowników,
d) zamieszczanie treści wulgarnych, pornograficznych, zabronionych przez prawo, wzywających do nienawiści i dyskryminacji na tle rasowym, religijnym, płciowym lub jakimkolwiek innym, pochwalających ideologie totalitarne lub powszechnie uznanych za obraźliwe,
e) zamieszczanie wiadomości, które nie wnoszą nic do dyskusji, oraz wszelkiego rodzaju treści, które mogą zostać uznane za SPAM,
f) zamieszczanie próśb o wsparcie finansowe,
g) działalność komercyjna, o której mowa w pkt 23-24.
21. Karami są:
a) ostrzeżenie,
b) czasowa lub trwała blokada konta,
c) usunięcie konta.
22. Wiadomości, wątki lub materiały zamieszczane przez użytkowników zawierające treści, o których mowa w pkt 20 lit. c-g, mogą zostać wyedytowane, zablokowane lub usunięte przez administrację forum.

Działalność komercyjna
23. Na forum zabroniona jest każda forma reklamy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w regulaminie.
24. Na forum obowiązuje zakaz prowadzenia działalności oraz reklamy przez firmy organizujące odpłatne wyjazdy turystyczne i sportowe.
25. Zabrania się umieszczania w podpisie i adresie domowym linków do stron zawierających treści komercyjne oraz niezawierających treści merytorycznych, w szczególności w celu pozycjonowania.
26. Dopuszczalne jest umieszczenie w wątku wyprawowym logotypów sponsorów lub patronów medialnych wyprawy. Informacja ta powinna znajdować się w pierwszej wiadomości wątku, nie powinna stanowić głównej treści tej wiadomości ani też być narzucająca się. W kwestiach spornych ostateczna decyzja o umieszczeniu tej informacji należy do administracji forum.

Zmiana regulaminu
27. Administracja forum ma prawo do zmiany regulaminu, za uprzednim powiadomieniem użytkowników na stronie forum.
28. Po ogłoszeniu na stronie głównej forum informacji o zmianach w regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. Zalogowanie się na forum po terminie wejścia w życie nowego regulaminu lub jego zmian jest równoznaczne z akceptacją nowej treści regulaminu przez użytkownika bez zastrzeżeń.
29. W przypadku niezaakceptowania zmian w regulaminie, użytkownik powinien powiadomić administrację forum o takiej decyzji.
30. Oświadczenie o braku akceptacji zmian w regulaminie powoduje zablokowanie konta użytkownika.

Postanowienia końcowe
31. Nad przestrzeganiem regulaminu czuwa administracja forum.
32. W kwestiach spornych oraz nieuregulowanych regulaminem ostateczna decyzja należy do administracji forum.
33. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu na zasadach określonych w pkt 28 jest równoznaczna z wyrażeniem zgody użytkownika na zasady edycji i usuwania wiadomości, o których mowa w pkt 14-19 w odniesieniu do wiadomości zamieszczonych na forum przed dniem wejścia w życie regulaminu, określonym w pkt 35.
34. Traci moc dotychczasowy regulamin forum z dnia 20 września 2013 r.
35. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

martwawiewiórka [14:51]: sól kolarstwa, co to takiego?
Elizium [14:52]: spacer z rowerem po górach
Mijah: (...)przy okazji dowiedziałem się czegoś co zmieni moje życie. Oznaczenie podjazdu HC to nie hardcore, tylko hors catégorie.

Tagi:
 
Organizujemy


Partnerzy

Patronat
Objęliśmy patronat medialny nad wyprawami:CDN ....
Mobilna wersja forum